Kurser/föreläsningar

EftersöksSpecialister Sörmland erbjuder jaktlag, älgskötselområden och jaktvårdskretsar föreläsningar gällande eftersök. Några av de saker som behandlas är: Juridik och lagkrav, hur man kan minska andelen jaktliga eftersök, jaktledarens roll och ansvar, eftersöksekipage, utrustning m.m.

Tidpunkt och plats bestäms i samband med bokning. Tidsåtgången brukar vara ungefär 2 timmar på kvällstid, men det beror till stor del på ert intresse och hur många frågor ni har.

Vi anordnar även kurser i praktiskt eftersök (steg 1 och steg 2) där vi går igenom olika problem som man kan stöta på i samband med eftersök, samt hur man löser dessa. Vi tar även upp hundträning, vad som är ett lämpligt eftersöksekipage, säkerhet m.m.

Kursen i praktiskt eftersök genomförs under två hela dagar där fika och lunch ingår samt där kursintyg utdelas efter genomförd utbildning. Välkommen att kontakta:
Peter pb.esok@outlook.com eller Anders cervus-sf@outlook.com.